پرداخت موفق :)

تبریک :)

ثبت نام اولیۀ شما با موفقیت انجام شد.

به زودی مکان و زمان دقیق همایش به اطلاع شما خواهد رسید.

مشتاق دیدارتم؛
قائمی.